Dịch vụ chuyển phát nhanh

Dịch vụ chuyển phát nhanh toàn quốc giá rẻ ,chuyển phát đi 63 tỉnh thành, với hình thức vận chuyển đến trung tâm tỉnh, thành phố giá cước cạnh tranh nhất, nhân viên đến tận nơi gom hàng cho bạn, cân và ghi hóa đơn .

Các đơn vị, cửa hàng có nhu cầu cần gửi nhiều đơn trong ngày chúng tôi có dịch vụ thanh toán phí gửi vào cuối tuần .

Bảng giá tính theo số km, và cân nặng của đơn hàng bạn gửi :

  BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH TUYẾN TỈNH  
             
  TRỌNG LƯỢNG   ĐẾN 100KM   ĐẾN 300KM   TRÊN 300KM  HN <> ĐN  HN<>HCM
  TỪ   ĐẾN          
 – 50 8.000 8.500 10.000 9.000 9.000
50 100 11.000 11.000 13.500 11.000 12.000
100 250 16.000 17.000 22.000 20.000 21.000
250 500 23.000 24.000 28.500 26.000 27.000
500 1.000 32.000 34.000 42.000 38.500 39.500
1.000 1.500 39.000 39.000 55.000 50.000 51.000
1.500 2.000 47.000 48.000 66.000 62.000 62.000
 500g tiếp theo   3.000 4.000 8.200 7.000 8.000
             
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và 10% VAT

 

  BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH TUYẾN HUYỆN XÃ
            
  Gram   Nội tỉnh   ĐẾN 100KM  ĐẾN 300KM  TRÊN 300KM  HN <> ĐN   HN<>HCM 
0 – 50 8,000 8,000 8,500 10,000 9,000 9,091
50 – 100 8,000 11,800 12,500 14,000 13,000 13,300
100 – 250 10,000 16,500 18,200 23,000 21,500 22,000
250 – 500 12,500 23,900 25,300 29,900 28,000 28,600
500 – 1000 16,000 33,200 34,000 43,700 40,900 41,800
1000 – 1500 19,000 40,000 41,800 56,400 52,800 53,900
1500 – 2000 21,000 48,400 51,700 68,500 64,100 65,500
MỖI 500GR TIẾP THEO 1,700 3,500 4,300 8,500 7,100 8,100

 

Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và 10% VAT
Đối với tuyến huyện, xã thuộc danh mục vùng sâu, vùng xa cộng thêm 20% phụ phí kết nối